علمی و آموزشی
Technical Catalogues
 گروه جامع و عمومی   ( سایت ها : 46 )
 خبرگزاری ها و اطلاع رسانی ها   ( سایت ها : 9 )
 پزشکی و سلامت   ( زیردسته بندی : 6 )
 علوم پایه   ( زیردسته بندی : 5 , سایت ها : 19 )
 فناوری اطلاعات   ( زیردسته بندی : 6 , سایت ها : 15 )
 مراکز آموزشی   ( زیردسته بندی : 6 , سایت ها : 8 )
 کتابخانه ها و منابع علمی   ( زیردسته بندی : 7 )
 علوم فنی و مهندسی   ( زیردسته بندی : 6 , سایت ها : 30 )
 علوم انسانی   ( زیردسته بندی : 5 , سایت ها : 30 )