عنوان : آژانس تبلیغاتی نوند
آدرس اینترنتی : http://www.navand.co
توضیحات :
یکی از بزرگترین دغدغه های برندهایی که در سطح استاندارد های جهانی فعالیت می کنند، توسعه همزمان و همراستای تمامی ابعاد سازمانی ضمن رعایت همه باید ها و نبایدها است که نشات گرفته از چشم انداز سازمان می باشد. بدیهی است که فعالیتهای بازاریابی شرکتها بعنوان مهمترین نقطه تماس با بازار هدف، نقش اساسی را ایفا نموده و در این میان آژانس تبلیغاتی نوند ضمن بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب سعی نموده تا بستر مناسبی را به منظور تجزیه، تحلیل و پاسخگویی به خواسته های مشتریان خود فراهم نماید.
کلمات کلیدی :
آژانس تبلیغاتی نوند
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1582