عنوان : موسسه مطالعاتی سپینود شرق
آدرس اینترنتی : http://www.sepinud.com
توضیحات :
طرح توجیهی فنی اقتصادی ( امکان سنجی ) برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی

طرح های توجیهی فنی و اقتصادی یا طرح های امکان سنجی طرح هایی هستند که یک ایده اقتصادی را از سه بعد مطالعات فنی Technical مطالعات اقتصادی یا بازار Market ومطالعات مالی Financialمورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرارمی دهند . برای اخذ تسهیلات از اعتبارات داخلی یا اعتبارات تکلیفی یا اعتبارات صندوق توسعه ملی نیاز است که طرح توجیهی با استاندارهای خاص بانکی Bankable تدوین گردد.
فرمت استاندارد هر بانک با استفاده از تدوین طرح های امکانسجی بانکی براساس نرم افزار تخصصی کامفار3 Comfar III تهیه طرح ‌های امکان سنجی (توجیه فنی و اقتصادی) در زمینه های صنعت ، کشاورزی وگردشگری جهت اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی کشور

کلمات کلیدی :
طرح توجیهی، مطالعه بازار، امکان سنجی، مطالعه بازار، تسهیلات، سرمایه گذاری، سپینود شرق، سپینود
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2454