عنوان : طرح و راهبرد پویا
آدرس اینترنتی : http://www.trp-eng.com/fa
توضیحات :
طرح و راهبرد پویا- معمار و شهرساز
کلمات کلیدی :
قوانین شهرسازی، ظوابط ومقررات، جامع، تفصیلی، طراحی شهری، راهبرد، مشاور شهرسازی، کاربری اراضی، تراکم ساختمانی، سرانه، هادی روستایی، مرجع شهرسازی، کاربری
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1245