عنوان : مهندسان مشاور شهروخانه
آدرس اینترنتی : http://www.shahrokhaneh.com
توضیحات :
مهندسان مشاور شهروخانه در سال 1361 به همت جمعی از کارشناسان و مدیران فعال در زمینه شهرسازی‌ومعماری (مهندسان مشاور ارگانیک ـ واحد شهرسازی شرکت ملی ذوب‌آهن ایران) در شهر اصفهان بنیان نهاده شد.
در همان سال (1361) با انعقاد قرارداد طرح جامع شهرضا در استان اصفهان و طرح جامع بروجن در استان چهارمحال‌وبختیاری اولین کارهای شهرسازی و با پذیرش مسئولیت انجام مطالعات و طراحی ترمینال کاوه اصفهان (نخستین ترمینال برون‌شهری اصفهان) اولین کار معماری شرکت آغاز گردید.
شهروخانه به پشتوانه سالها تلاش در زمینه برنامه‌ریزی منطقه‌ای (بیش از 50 پروژه) ابتدا در سال 1374 در زمینه برنامه‌ریزی منطقه‌ای به عنوان رتبه یک تشخیص صلاحیت شد، سپس در سال 1385 به عنوان اولین مشاور کشور موفق به دریافت پایه 1 تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه‌ریزی فضایی گردید.
بخش برنامه‌ریزی منطقه‌ای شهروخانه عملاً و با انعقاد قرارداد طرح منطقه‌ای سیستان در سال 1367 با استفاده از کارشناسان بخش اقتصادی ـ اجتماعی شرکت شکل گرفت. این بخش با تصویب طرح منطقه‌ای سیستان در شورایعالی شهرسازی‌ومعماری ایران که مورد تقدیر نیز قرار گرفت و عملاً مبنای تهیه طرحهای جامع شهرستان گردید، تا به امروز تداوم و گسترش یافته است.
در زمینه طرحهای توسعه شهری، شهروخانه با انجام بیش از 100 پروژه موفق به دریافت پایه 1 تخصص شهرسازی از سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور گردید.

کلمات کلیدی :
مهندسان مشاور شهروخانه
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1369