عنوان : وب‌یاد؛ شبکه یادگیری
آدرس اینترنتی : http://www.webyad.com
توضیحات :
وب‌یاد یک شبکه یادگیری است که در آن همه می توانند به دیگران یاد داده و از دیگران یاد بگیرند
کلمات کلیدی :
وب‌یاد، شبکه یادگیری، یادگیری الکترونیکی
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1235