عنوان : دانشنامه ستاره شناسی ستاره پارسی
آدرس اینترنتی : http://www.persianstar.com
توضیحات :
ستاره پارسی پایگاه اطلاع رسانی علوم ستاره شناسی و فضایی
کلمات کلیدی :
ستاره شناسی، نجوم، تلسکوپ، فضا، فضانوری
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1019