عنوان : Chistaa - چیستا | آموزش تعاملی فیزیک به زبان تصویر
آدرس اینترنتی : http://www.chistaa.com
توضیحات :
آموزش تعاملی فیزیک برای دانش آموزان دبستانی، راهنمایی و متوسطه درخانه یا مدرسه­ مجهز به ویدئو پروژکتور و تخته هوشمند
کلمات کلیدی :
آموزش فیزیک، آموزش تعاملی فیزیک، آموزش علوم، دانش آموزان دبستان و راهنمایی و دبستان، منبع کمکی معلم فیزیک، معلم علوم
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1888