عنوان : گروه ثانیه
آدرس اینترنتی : http://www.sceg.ir
توضیحات :
تولید نرم افزارهای عمومی و تخصصی مهندسی عمران، ارائه خدمات مهندسی عمران، آموزش و پژوهش عمرانی
کلمات کلیدی :
شرکت های عمرانی، نرم افزار ارزیابی اقتصادی، نرم افزار توزیع رسوب، نرم افزار روتدیابی سیلاب، اطلاعات پیمانکاران، نرم افزار دیوار حائل، نرم افزار مهندسی عمران، عمرانی، کانال آب
تعداد دفعات بازدید از لینک : 941