عنوان : بنیاد ( موسسه ) امور خیریه و کمک به ایتام نیکوکاران شریف
آدرس اینترنتی : http://www.sharifngo.com
توضیحات :
موسسه و بنیاد و بازارچه و انجمن خیریه نیکوکاران شریف با شماره ثبت 33505 آماده کمک رسانی به ایتام خانواده های نیازمند 02166127128
کلمات کلیدی :
بنیاد ( موسسه ) امور خیریه و کمک به ایتام نیکوکاران شریف
تعداد دفعات بازدید از لینک : 2362